Nieuwjaarsontvangst & voorstelling Nepalees Jaar Van Toerisme 2011 met receptie door ‘The Himalayan Society Belgium’

 

 

 

 

datum: zaterdag 22 januari 2011

plaats: cultuurcentrum ‘de bogaard’, polyvalente zaal om 15.00uur

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ‘the Himalayan Society Belgium’ (THS Belgium) op zaterdag 22 januari laatstleden in cultuurcentrum ‘de bogaard’ te Sint-Truiden haar Nieuwjaarsontvangst. Deze happening groeide de jongste jaren stilaan uit tot een groots cultuurfeest waar de Nepalese gemeenschap aansluit bij de nieuwjaarsvieringen van hun nieuwe thuisland België.

Secretaris-generaal Kum verwelkomde iedereen uit naam van THS Belgium en schetste kort het programma waarin afwisselend speeches, muziek en dans aan bod kwamen. Gelegenheidpresentatrices Saraswoti Dangol en Lieze Neven praatten deze voorstelling in beide talen aan elkaar.

In zijn welkomstwoord benadrukte burgemeester Ludwig Vandenhove dat de leden van ‘The Himalayan Society Belgium’ wellicht de best geïntegreerde gemeenschap in Sint-Truiden vormen. Zo vervolgde hij, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde partner in de sociaal-culturele sector met jaarlijks ruim 30 tot 40 activiteiten. Voorzitter Rajendra Rasaily schrijft dit succes toe aan de vorm van de georganiseerde activiteiten: elk genomen initiatief staat immers open voor participatie en betrokkenheid van zowel allochtone als autochtone truienaren. Bij de laatste bestuurswissel voegde de vereniging zelfs vijf bestuurszitjes toe voor gecoöpteerde autochtone adviseurs. Hiermee onderstreept THS Belgium dat de vereniging in een proces van voordurende wisselwerking met de truiense bevolking zowel aan haar optimale integratie wil werken als aan culturele diversiteit. De eerste vijf adviseurs die THS bereid vond zijn Elvire Bierwerts, Riena Bamps, Marcel Engelbosch, Jef Moermans en Marc Neven.

Z. E. Ambassadeur Pramesh Kumar Hamal drukte zijn dank uit voor de inspanningen die het dynamisch bestuur van THS levert. In zijn dankwoorden ging hij niet voorbij aan de inspanningen van stadsbestuur Sint-Truiden. Burgemeester Ludwig Vandenhove ontving uit handen van de ambassadeur een mooi boek over zijn geboorteland. Nepal, zo lichtte Minister Counsellor Deepak Dhital vervolgens toe, stelt in 2011 haar sterk groeiende toeristische sectoren op het voorplan. Met ontvangst van meer dan 1 miljoen toeristen in 2010 kent Nepal een stevige groei in de reissector. Ere-consul Roger De Groen, een eminent Nepalreiziger en kenner, stelt dat de grote diversiteit die het land op dit vlak aanbiedt daar niet vreemd aan is. Het land kent immers enorme uitersten zoals bijvoorbeeld extreme hoogteverschillen gaande van 60 meter boven de zeespiegel tot nagenoeg 8900 meter. In het verleden bereisden daarom vooral beoefenaars van extreme sporten zoals bergbeklimmers, rafters, en woudlopers Nepal. Maar de jongste jaren ontdekken steeds meer toeristen het rijke cultuuraanbod en de verscheidenheid naar fauna en flora van dit mooie grotendeels nog ongerepte land.

De voorzitters van de raden voor Niet Residentiële Nepalezen (NRN) van België dhr. P.G. Sherpa en dhr.  Ashok Neupane uit Frankrijk drukten in hun nieuwjaarsboodschap de wens uit dat alle betrokkenen verder inspanningen zouden blijven leveren om zowel de integratie als de band met moederland Nepal te consolideren.

Alvorens de namiddag met een typisch Nepalese receptie af te sluiten namen verscheidene afgevaardigden van Sint-Truidense sociaal-culturele verenigingen het woord om hun wederwensen uit te spreken.

Marc Neven
Adviseur
The Himalayan Society Belgium vzw