द हिमालयन सोसाइटी बेल्जियमले बडादशै २०६७  मनाउदै /

मातृभूमी b]lv 6f9f रहेर klg cfkm\gf] df}lnstf , k/+Dk/f tyf ;+:s[lt nfO{ lg/Gt/tf lbb} cfO{/x]sf] lb lxdfnog ;f];fO6L बेल्जियमn] हामी नेपालीहरुको महान पर्ब  बडादशै यसबर्ष पनि भब्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यहि अक्टोबर महिनाको १६ तारिख शनिबारको साझ मनाउन गैरहेको बडा दशै कार्यक्रममा स्थानिय मान्यजनको हातबाट बिजया दशमीको टिका ग्रहण गर्ने तथा बिभिन्न किसिमका नाचगान गरि मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ, उक्त कार्यक्रममा इच्छुक सम्पुर्ण बेल्जियमबासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई उपस्थितिको लागि निम्न मिति स्थान र समयमा  द हिमालयन सोसाइटी बेल्जियम  अग्रिम शुभकामनाका  साथ हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ।  

मिति : 16 0ctober 2010 Saturday

स्थान : Kazelstraat-4  parochiezaal, Kazelhof  3800 Sint-Truiden

सयय : 17 :00 PM

कुम शाही

सैन्त्रुदिन