Verslag 1: vergadering Belgisch-Nepalees samenwerkingsproject : gedichten
Plaats: AH[beeld] Gorsemweg 55 – 57, 3800 Sint-Truiden
woensdag 16 maart 2011 om 19uur

Aanwezig: THS: Rajendra Rasaily, Kum Shahi, Carine Shahi, …..
International Nepal Literary Society (INLS) Belgium Chapter: Krishna Bajgai (president), Bimal Giri (vice president), …..
Herman Rohaert (Vlaams dichter), Marc Neven (adviseur THS- directeur AH[beeld] – verslag)
1. Kennismakingsronde: Voorzitter Rajendra dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Vervolgens schets hij het opzet van de vergadering waarna iedere gast zich voorstelt.
2. Nieuwjaarsviering 2068 B.S. op 16 april 2011: Belgisch- Nepalees gedichtenproject, in de Keizerszaal aan de Diesterstraat 1 te Sint-Truiden.
Op 16 april 2012 viert de Nepalese bevolking ‘Nieuwjaar 2068 B.S.’, dit wordt dit jaar plechtig gevierd in de ‘Keizerszaal’ van Sint Truiden met o.a. het voorlezen van een aantal gedichten in het Nepalees én een aantal gedichten in het Nederlands. Deze voordracht is een aanloop voor een veel groter event waarover onder het volgende agendapunt (3) hieronder sprake is.
Herman Rohaert (Vlaams dichter uit Sint-Truiden) zal van 4 bijkomende Vlaamse dichters telkens 2 gedichten inzamelen. Deze geeft hij door aan adviseur Marc Neven en voorzitter Rajendra van de The Himalayan Society. Voorzitter Rajendra zamelt samen met Krishna Bajgai ook een tiental gedichten in die op 16 april worden voorgedragen door Saraswoti Dangol (Nepalees), Lieze Neven en Philip Martens (Nederlands). Nepalese en Vlaamse gedichten zullen afwisselend gebracht worden door deze drie presentatoren die ook telkens de Vlaamse gedichten in het Nepalees en de Nepalese in het Nederlands kort verklaren.
De voordrachtkunstenaars moeten tijdig in het bezit gesteld worden van de gedichten zodat ze de taalkundige cross-over kunnen voorbereiden:
- Inleveren bij Herman Rohaert, Rajendra Raisaly en Marc Neven voor 1april 2011.
- Rajendra en Marc bezorgen asap daarna de ‘to do list’ aan de presentatoren.
3. Gedichtendag 2012: In de vergadering rijpt een gezamenlijk project: een ontmoeting tussen Nepalese en Belgische/Vlaamse dichters ter gelegenheid van de nationale gedichtendag die traditioneel op de laatste donderdag van de maand januari doorgaat. De dichters Krishna Bajgai en Herman Rohaert zullen fungeren als contactpersoon voor hun taalgroep.
Er werd beslist voor een groot project dat zijn hoogtepunt zal kennen op gedichtendag in januari 2012.
Wat gaan we doen: 10 Nepalese dichters willen hun gedicht laten vertalen in het Nederlands, 10 Vlaamse dichters zullen hun gedicht laten vertalen naar het Nepalees. De brugtaal wordt het Engels!
Hoe gaan we tewerk? Herman Rohaert verzamelt van 10 Vlaamse dichters telkens één gedicht dat ze doormailen in het Nederlands én in een zelfgemaakte Engelse vertaling, Krishna Bajgai, de chairman van ‘the International Literary Society Central Committee’, zelf een vooraanstaand Nepalees dichter, verzamelt 10 Nepalese gedichten mét Engelse vertaling van vooraanstaande Nepalese dichters. De Vlamingen maken telkens elk van 1 Nepalees gedicht (via het Engels) een Nederlandse vertaling, de Nepalese dichters maken ieder van 1 Vlaamse gedicht een Nepalese vertaling. In het totaal krijgen we zo 40 gedichten: 10 Nepalese gedichten met Nederlandse vertaling en 10 Nederlandstalige gedichten met Nepalese vertaling.
Deze Bundel krijgt een feestelijke en hoogstaande lay-out geïllustreerd met kunstwerken, hiervoor zorgt de Haspengouwse Academie, er wordt ook een fotosessie georganiseerd door de afdeling Fotografie om compatibele foto’s van de 20 dichters te maken die tevens in de bundel worden opgenomen.
De bundel wordt dan feestelijk voorgesteld met grote mediabelangstelling in de Academiezaal te Sint-Truiden op gedichtendag, onder andere de Belgische Ere- Consul voor Nepal en de Nepalese ambassadeur in België zullen hierbij uitgenodigd worden, net zoals vele andere prominenten.
Bij deze gelegenheid zullen de dichters elk hun gedicht in hun moedertaal voordragen en wordt er ook telkens een voordracht van hetzelfde gedicht in de andere taal gedaan. Hiervoor proberen we de academiezaal vast te leggen. Marc heeft inmiddels hiervoor reeds contact genomen met Manuel Lub van de integratiedienst.
Om een goede homogeniteit te bekomen tussen de gedichten wordt uitgegaan van een gezamenlijk thema: ‘The meeting – de onmoeting, encounter, integratie….’. Thema dat in de meest ruime zin van het woord mag opgevat worden (tussen mensen, culturen, …)
Krishna en Herman zamelen elk de 10 gedichten in voor 15 juli 2011. Op die dag ten laatste zullen ze het tekstmateriaal omruilen om vervolgens de taken weer te verdelen binnen hun eigen team. Vervolgens worden de originele versies, de Engelse, Nepalese en Nederlandse vertalingen via e-mail zo spoedig mogelijk aan Marc Neven en Rajendra Rasaily bezorgd. Vanaf September 2011 zal een team van Academie Haspengouw fotografie, illustratie, lay-out en pre- print uitwerken. De afgewerkte dichtbundel wordt voorgesteld op de gedichtendag. Dit om een zo groot mogelijke publiciteit te genereren.
Rajendra Rasaily, Herman Rohaert en Marc Neven zullen contacten leggen met het stadsbestuur, de integratiedienst, de cultuurdiensten enz.

Contact HERMAN ROHAERT:
hermanrohaert@hotmail.com, website: www.hermanrohaert.wordpress.com

 

 

 

 

 

2005 © Thsbelgium